Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

etc. meaning

Η "αγγλική" λέξη etc. ξέρετε τι σημαίνει??? αναρωτηθήκατε ποτέ???

Et cetera (in English contexts pronounced /ɛt ˈsɛtərə/) is a Latin expression that means "and other things", or "and so forth". It is taken directly from the Latin expression which literally means "and the rest (of such things)" and is a loan-translation of the Greek "και έτερα" (kai hetera; "and the others"). Et means "and"; cētera means "the rest".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου